Chwilio

 
 

Rhestr o dudalennau sy'n cynnwys delweddau wedi'u digidoGobeithio y byddwch yn mwynhau pori drwy'r delweddau sydd yn ein catalogau ar-lein o'r hyn a geir yn ein casgliadau. Dilynwch y dolenni isod a chofiwch ddod yn ôl bob hyn a hyn rhag ofn bod delweddau wedi'u hychwanegu.

Yn naturiol, rydym ond yn rhoi delweddau ar y we pan fydd gennym ganiatâd perchennog yr hawlfraint, neu ein bod mor hyderus â phosib nad ydym yn torri hawlfraint.

OrielauDefnyddir tudalen oriel pan fydd llawer o ddelweddau dan un eitem yn y catalog, megis albwm lluniau neu lyfr coginio.

ADX/375: Albwm Daniel Harton Davies

ADX/592: Pant-yr-allt

ADX/1022/2/2: Albwm Dorothy Williams Michell

PE/1/1: Llyfr mapiau Ystad y Priordy, Aberteifi

WP/2/1: Llyfr coginio Webley-Parry

Catalogau gyda ffotograffau, cardiau post a mwyABM/BC: Bwrdeistref Aberystwyth, Adran Rheoli Adeiladu: cynlluniau

ABM/MTT/1: Parry's Map of North and South Wales

ABY/X/13: Albwm o ffotograffau yn cynnwys lluniau o wyliau yn St Anton

ADX/230: Lluniau teuluoedd Savage a Richards, Cilcennin a Llambed

ADX/274: Albwn o luniau o Borth

ADX/365: Hen luniau o ran ddeheuol Sir Aberteifi, a gopiwyd gan y diweddar Mr. M. Davies

ADX/370: Cardiau post, Taliesin, Talybont a Dyffryn Rheidol

ADX/404: Eitemau amrywiol o gyfnod y Rhyfel Mawr a'r Ail Ryfel Byd gan fwyaf

ADX/412: Ffotograffau o albwm teulu Sofia Jones

ADX/422: Delweddau amrywiol

ADX/470: Lluniau o Lanilar

ADX/471: Cerdyn coffa am James Edwin Brett a fu farw mewn tan yn yr Hen Goleg, Aberystwyth ar 9 Gorffennaf 1885

ADX/481: Lluniau ac eitemau eraill sy'n ymwneud ag etifeddiaeth morwrol y Sir (Harbwr Aberystwyth, y Bad Achub) y Brifysgol ayyb

ADX/504: Capten David Williams yn ysgrifennu adref

ADX/552: Tri llun cysylltiedig a Thregaron

ADX/570: Albwm teulu, Pontarfynach/Ponterwyd

ADX/580: Llyfryn: Cerdded y Terfynnau (1977)

ADX/705: Llyfr Ymwelwyr, Borth

ADX/710/1: Lluniau teulu Rowlands, Aberystwyth

ADX/752: Dathlu coroni Edward VII yn Eglwysfach

ADX/894: Effemera a lluniau, ardal Goginan/Ystumtuen

ADX/926: Ffotograffau, Ystumtuen a Phonterwyd

ADX/929: Cardiau post a ffotograffau, Penparcau a Rhydyfelin

ADX/980: Cardiau post a ffotograffau, Ceredigion

ADX/982: Teulu Morgans, Aberddwynant, Llanafan

ADX/1000: Cerdd Ladin i Thomas Pennant gan 'R. W.'

ADX/1017: Siop U. Davies, Aberystwyth

ADX/1022: Lluniau teulu Michell

ADX/1030: Lluniau, Ysgol Pontgarreg ac ardal Llangrannog

ADX/1048: Gwys i Thomas Griffith, Pennant, Llanbadarn Trefeglwys (1813)

ADX/1051: Cardiau post, Aberystwyth a'r cylch

ADX/1125: David John Mathias, plismon, Aberystwyth

ADX/1128: Teulu Edwards o blwyf Nantcwnlle

ADX/1160: Llun, 6 ITW Aberystwyth, Tachwedd 1940

ADX/1162: Lluniau cysylltiedig a Llanbadarn Fawr

ADX/1310: Lluniau o longau a morwyr

ADX/1535: Pont newydd yn Llanfarian

ADX/1556: Tri ffotograff

ADX/1579: Albwm teulu Hallworth

ADX/1580: Cerdyn post, 'Bwystfil y Borth'

ADX/1581: Cerdyn post, yr Arch, Hafod

ADX/1628: Tystysgrifau i Bronwen Thomas, Llechryd

ADX/1635: 'Autograph Book'

ADX/1782: Priodas Yerbury/Rowlands

ADX/1793: Aberystwyth Pioneer Camp 1922

ADX/1814: Picnic yn Piercefield, 1892

ADX/1818: Pentref Pontrhydfendigaid

LIB/59: Engrafiadau a delweddau eraill, Sir Aberteifi

LIB/60: Engrafiadau a delweddau eraill, lleoliadau tu allan o Sir Aberteifi

MUS/411 Borth Bog Investigation Report

Casgliadau o sleidiauDarllenwch fwy am ein prosiect digido sleidiau ar ein blog.


ADX/429 Ceredigion gwledig

ADX/496 Aberaeron, Aberystwyth a gogledd Ceredigion

ADX/761 Y Brifysgol a lleoliadau eraill yn Aberystwyth

ADX/957 Rheilffordd Dyffryn Rheidol

ADX/987 Chwarel, Talgarreg

ADX/1207 South Ceredigion, 1960

ADX/1262 Glass slides on the subject of syphilis

ADX/1362 Carnifal Aberystwyth

ADX/1489 Casgliad Roland Everson

LIB/78 Rheilffordd Rheidol, Aberystwyth, ac ardal Pontarfynach

MUS/227 Casgliad Godfrey Hill

LawrlwythiadauADX/1629: Ar gael am ddim! Tai'r Borth gan Beryl Lewis: Hanes bob adeilad yn Y Borth.

ADX/847/8-9: Ar gael am ddim! Dau lyfr gan Nigel Richardson am Ysgol Uppingham a'i chysylltiad a Borth. Mae un llyfr yn adrodd y hanes o safbwynt Uppingham, a'r llall o safbwynt Y Borth.

DS. Mae pob llyfr mewn dwy ran oherwydd y cyfyngiad maint ffeil ar ein gwefan

ADX/847/8
A Spring Invasion: Uppingham School at Borth 1876-7 (rhan 1)
A Spring Invasion: Uppingham School at Borth 1876-7 (rhan 2)

ADX/847/9
A Great Deliverance: Uppingham's Typhoid Epidemic 1875-7 (rhan 1)
A Great Deliverance: Uppingham's Typhoid Epidemic 1875-7 (rhan 2)

ArallMUS/59/27: Llythyrau teulu Williams, Llantood, 1811-1824: gohebiaeth teuluol o gyfnod Napoleon


Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau.


Datblygwyd y wefan gan Technoleg Taliesin
Gweinyddu