Tudalen Hafan / Home Page
Adnoddau YmchwilCroeso i'n tudalen newydd ar Adnoddau Ymchwil.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi casglu amrywiaeth o ganllawiau, rhestri, awgrymiadau, tipiau ac erthyglau - ac yn awr, mae'n bryd iddynt fod ar gael i chi! Hyderwn y byddant o ddiddordeb a chymorth i chi. Os oes yna bwnc yr hoffech inni gynnwys, mae croeso ichi gysylltu a ni ac fe geisiwn ei ychwanegu yn y dyfodol.

Yn gyntaf oll, rydym yn falch o gyhoeddi fod gennym Ganllawiau ar gyfer Defnyddio ein Catalog Ar-lein. Hyderwn y bydd hynny'n gwella'ch profiad o ddefnyddio ein gwefan ar gyfer gwaith ymchwil.

Rydym hefyd yn falch o gyhoeddi gwelliannau i'n peiriant chwilio.

A hoffech dipyn o gymorth wrth hel achau? Edrychwch yma i ddechrau.

Beth am ymchwilio i hanes tai? Dyma ychydig o arweiniad

Os bydd angen cymorth arnoch gyda geiriau Saesneg wrth ymchwilio i hanes eich teulu, er enghraifft - geiriau ar garreg bedd, mae yna gymorth wrth law.

Ydych chi wedi'ch drysu gan enwau strydoedd Aberystwyth yn newid dros y blynyddoedd? Efallai eich bod yn cofio colofn Will O'Whispers ar hanes a chwedlau lleol yn y Cambrian News. Bellach, mae Mr. O'Whispers (Howard C. Jones) ei hun wedi rhoi caniatad inni osod ei nodiadau ar enwau strydoedd Aberystwyth ar ein gwefan. Rydym hefyd wedi gweithio gyda mapiau hen a newydd o Aberystwyth i lunio tabl sy'n olrhain y newidiadau i enwau strydoedd.

Sut oedd dogfennau'n cael eu copio cyn dyfeisio llun-gopiwyr? Mae'r erthygl hon gan y Dr. Brian Davies (a atgynhyrchwyd yma gyda'i ganiatad) yn datgelu'r cyfan.

Pwy oedd perchennog hen dractor, car, beic modur a chofrestriad Sir Aberteifi (EJ)? Yn ein Cronfa Ddata chwiliadwy o Rifau Cofrestru Cerbydau fe ddewch chi o hyd i'r ateb!

Beth am ychydig o arweiniad am hawlfraint o'r Archifau Cenedlaethol? Sylwch ar y siartau yn yr atodiad. Os oes angen mwy o gymorth, gofynnwch i archifydd!

Archifdy Ceredigion Archives
Cyngor Sir Ceredigion County Council

Archifdy Ceredigion - diogelu'r gorffennol er lles y dyfodol
Admin