Search

 
 

Useful Welsh wordsMonths

January - Ionawr
February - Chwefror
March - Mawrth
April - Ebrill
May - Mai
June - Mehefin
July - Gorffennaf
August - Awst
September - Medi
October - Hydref
November - Tachwedd
December - Rhagfyr

Weekdays

Monday - Dydd Llun
Tuesday - Dydd Mawrth
Wednesday - Dydd Mercher
Thursday - Dydd Iau
Friday - Dydd Gwener
Saturday - Dydd Sadwrn
Sunday - Dydd Sul

Numbers etc.

Nought (0) - Dim
One - Un
Two - Dau / Dwy
Three - Tri / Tair
Four - Pedwar / Pedair
Five - Pump / Pum
Six - Chwech
Seven - Saith
Eight - Wyth
Nine - Naw
Ten - Deg
Twenty - Ugain / Hugain
Fifty - Pum deg / Hanner cant
Hundred - Cant
Thousand - Mil

Half - Hanner

X year(s) old - X mlwydd oed
X week(s) old - X wythnos oed
X day(s) old - X diwrnod oed

Relatives

Mother - Mam (Fam)
Father - Tad (Dad)
Grandmother - Mamgu (South Wales), Nain (North Wales)
Grandfather - Tadcu (SW), Taid (NW)
Son - Mab (fab)
Daughter, girl - Merch (ferch)
Granddaughter - Wyres
Grandson - Wyr
Husband, man - Gwr (wr)
Wife, woman - Gwraig (wraig)
Child / Children - Plentyn / Plant (Blentyn, Phlentyn, Blant, Phlant)
Spouse - Priod (Briod)
Infant - Baban (Faban)
Widow - Gweddw, Weddw

Occupations

Farmer - Ffermwr
Carpenter - Saer Coed
Blacksmith - Gof
Tailor - Teilwr
Sailor - Morwr
Master Mariner - Capten
Doctor - Meddyg
Servant - Gwas / Morwyn
Lead Miner - Mwynwr, Mwyngloddiwr
Minister - Gweinidog
Vicar - Ficer
Reverend - Y Parchedig, Y Parch.
Teacher (M/F) - Athro / Athrawes
Weaver - Gwehydd
Gentleman - Bonheddwr (Gwr Bonheddig) (Sgweiar)

Other useful words and phrases

Gravestone - Maen, beddfaen
In memory of - Er cof am
Yma y gorwedd... - Here lies...
Beloved - Annwyl
Who died/fell asleep - A fu farw / A hunodd
Only - Unig
Resting - Gorphwys, gorffwys
The said - Y dywededig
The late - Y diweddar
(Named) above/below - (A enwyd) uchod/isod
This parish - Y plwyf hwn
(By/near) this place - (Ger) y lle hwn
In memory of - Er cof am (Er coffadwriaeth am)
In loving memory - Er serchus gof
Lost his/her life - Collodd ei fywyd / ei bywyd
Drowned - boddodd / foddodd
Buried - Claddwyd / gladdwyd
Died in infancy - Marw mewn babandod
The aforesaid - Y rhagdywededig
Originally from... - Yn (g)enedigol o ...,
Formerly from... - gynt o ...
This village - Y pentref hwn
In the year - Yn y flwyddyn
His/her - ei
Their - eu


Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu