Tudalen Hafan / Home Page
Datganiad o Genhadaeth• Drwy ein Gwasanaeth Archifau, diogelu deunydd tystiolaethol (boed yn hanesyddol neu’n gyfoes) sydd a wnelo â sir Ceredigion, ei reoli a’i wneud ar gael i bobl

• Cynorthwyo’r awdurdod lleol drwy ein Gwasanaeth Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion

• Gwneud yr wybodaeth sydd yn ein gofal ar gael i bawb sydd ei angen, yn unol â fframwaith cydymffurfiaeth cyfreithiol ac yn seiliedig ar ddealltwriaeth dda o anghenion ein defnyddwyr

• Darparu hyfforddiant ar Ddiogelwch Gwybodaeth a Diogelu Data i’r awdurdod

• Meddu ar gyfrifoldebau a swyddogaeth gynghori o ran ymatebion yr awdurdod i bob Cais Gwrthrych am WybodaethPolisïau Archifdy CeredigionPOLISI RHEOLI CASGLIADAU

ACCESS POLICY

COLLECTIONS CARE & CONSERVATION POLICY

COLLECTIONS DEVELOPMENT POLICY

COLLECTIONS INFORMATION POLICY

VOLUNTEER POLICY

POLICY FOR MEDIA USE OF ARCHIVES


Archifdy Ceredigion Archives
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Archifdy Ceredigion - diogelu'r gorffennol er lles y dyfodol
Admin