Chwilio

 
 

Datganiad o Genhadaeth• Drwy ein Gwasanaeth Archifau, diogelu deunydd tystiolaethol (boed yn hanesyddol neu'n gyfoes) sydd a wnelo â sir Ceredigion, ei reoli a'i wneud ar gael i bobl

• Cynorthwyo'r awdurdod lleol drwy ein Gwasanaeth Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion

• Gwneud yr wybodaeth sydd yn ein gofal ar gael i bawb sydd ei angen, yn unol â fframwaith cydymffurfiaeth cyfreithiol ac yn seiliedig ar ddealltwriaeth dda o anghenion ein defnyddwyr

• Darparu hyfforddiant ar Ddiogelwch Gwybodaeth a Diogelu Data i'r awdurdod

• Meddu ar gyfrifoldebau a swyddogaeth gynghori o ran ymatebion yr awdurdod i bob Cais Gwrthrych am Wybodaeth


Polisïau Archifdy CeredigionPOLISI RHEOLI CASGLIADAU

POLISI MYNEDIAD I ARCHIFDY CEREDIGION

POLISI DIOGELU A GOFALU AM GASGLIADAU ARCHIFDY CEREDIGION

POLISI DATBLYGU CASGLIADAU ARCHIFDY CEREDIGION

POLISI GWYBODAETH AM GASGLIADAU ARCHIFDY CEREDIGION

POLISI GWIRFODDOLWYR ARCHIFDY CEREDIGION

POLISI AR Y DEFNYDD O ARCHIFAU GAN Y CYFRYNGAU

Datblygwyd y wefan gan Technoleg Taliesin
Gweinyddu