Chwilio

 
 

Adneuo eich cofnodionMae'r Archifdy'n croesawu adneuo cofnodion a/neu rodd o gofnodion sy'n gysylltiedig â bywyd a gweithgareddau yng Ngheredigion, boed hynny gan y cyhoedd, gan gwmnïau neu gan sefydliadau a chymdeithasau.

Os hoffech drafod a fyddai eich cofnodion yn addas ar gyfer eu cadw yn yr Archifdy,cysylltwch â'r Archifydd, os gwelwch yn dda. Efallai y byddech hefyd yn hoffi darllen ein Polisi Casgliadau a'r Amodau Adneuaeth.


Datblygwyd y wefan gan Technoleg Taliesin
Gweinyddu