Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
CSC/ED: Ceredigion County Council, Education and Schools


Acc. 2953


Ref: CSC/ED/20

Reference: [GB 0212] CSC/ED/20
Title: Schools inspection reports
Date(s): 1998-2004
Level: Fonds
Extent: 53 items

1. Aberaeron, 1999
2. Aberbanc, 2001
3. Aberporth, 2001
4. Blaenporth, 1999
5. Bronant, 2000
6. Capel Cynon, 2000
7. Capel Dewi, 2001
8. Cardigan - Ysgol Gymunedol y Plant Bach, 2001
9. Cardigan Junior School, 2000
10. Cenarth, 2004
11. Ciliau Parc, 1999
12. Coedybryn, 2001
13. Comins Coch, 1999
14. Cribyn, 2003
15. Cwmpadarn, 1999
16. Cwrtnewydd, 2000
17. Felinfach, 2004
18. Ferwig, 2004
19. Glynarthen, 2001
20. Gwenlli, 2003
21. Llanarth, 2001
22. Llanddewi Brefi, 1998
23. Llandysul, 2004
24. Llanfarian, 2003
25. Llanfihangel y Creuddyn, 1999
26. Llangeitho, 2001
27. Llangynfelyn, 2000
28. Llanilar, 2004
29. Llanllwchaearn, 1999
30. Llanwnnen, 2000
31. Llechryd, 2001
32. Lledrod, 2003
33. Myfenydd, 1998. With separate Section 23 Inspection of Worship report.
34. New Quay, 2003
35. Penmorfa, 2003
36. Pennant, 2003
37. Penparc, 2002
38. Penrhyn-coch, 2000
39. Plascrug, 2000
40. Pontsian, 2005
41. Pontrhydfendigaid, 2000
42. Rhydlewis, 2003
43. Rhydypennau, 1999
44. Swyddffynnon, 2000
45. Syr John Rhys, Ponterwyd, 2004
46. Talgarreg, 2003
47. Talybont, 2003
48. Trefeurig, 2004
49. Tregaron, 2000
50. Tregroes, 1999
51. Trewen, 2004
52. Lampeter Comprehensive, 2000
53. Penweddig, 1999


Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu