Chwilio

 
 

Ein Peiriant ChwilioFe fydd y peiriant chwilio yn edrych yn gyntaf am yr union ymadrodd, a bydd unrhyw eiriau cyfatebol yn ymddangos ar frig y rhestr.

Yna, gan ddibynnu a ydych wedi ticio'r opsiwn 'pob gair' neu beidio, bydd yn chwilio am y cyfan neu unrhyw un o'r geiriau unrhyw le o fewn y casgliad - po fwyaf y geiriau sy'n cael eu paru, uchaf oll y byddant yn ymddangos ar y rhestr.

Pan fyddwch yn dilyn canlyniad y ddolen chwilio i weld y catalog, os bydd wedi llwyddo i baru�r ymadrodd llawn, yna dim ond yr ymadrodd llawn gaiff ei hamlygu, fel arall, caiff unrhyw eiriau sy'n cyfateb eu hamlygu.

Noder bod yn rhaid i'r ymadrodd lawn fod yn fanwl gywir (ac eithrio bylchau ychwanegol) felly, os ydych yn chwilio am 'Town Hall', yna ni fydd yn cyd-fynd yn union ag '...outside the Town. Hall and Oates Ltd submitted a tender...', ond yn yr achos olaf, byddai'n gallu paru 'pob gair'.

D.S. Mae yna ddau flwch chwilio ar ein gwefan: ar y dudalen Catalog (gyda'r blwch ticio 'pob gair') ac ar y ddewislen i'r chwith. Mae'r dull olaf yn chwilio trwy ddefnyddio 'pob gair' yn otomatig - os na fydd y chwiliad hwnnw'n dod o hyd i unrhyw beth, yna gallwch ddad-dicio'r dewis ar y dudalen canlyniadau chwilio.Datblygwyd y wefan gan Technoleg Taliesin
Gweinyddu