Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
Parish and Community Councils: Lledrod Lower PC & CC and Lledrod CC


Acc.759, 768, 842, 1045

Ref: Lledrod PC & CC

Records of the Lledrod Lower parish and Community Councils, and the Lledrod Community Council.

[note: The Lledrod Lower Community Council was amalgamated with the Blaenpennal Community Council in 1987,to form the Lledrod Community Council.]


1-4. Minute Books

1. Llyfr Cofnodion/Minute Book, Llanfihangel Lledrod and Lower Lledrod
4 December 1894-27 November 1911

2. Llyfr Cofnodion/Minute Book, Lledrod Lower Parish Council
13 April 1912-17 April 1964

3. Llyfr Cofnodion/Minute Book, Lledrod Lower Parish Council
20 April 1964-11 March 1974

4. Llyfr cofnodion/Minute Book, Cyngor Cymuned Lledrod Isaf (dros dro)
Lledrod Lower Community Council Minute Book (temporary)
8 April/Ebrill 1974-10 June/Mehefin 1974


5-16. Financial Records

5. Receipt and Payment Book
1896-1919

6. Treasurer's Receipt and Payment Book
1955-1987

7. Precept Book
1895-1937

8. Financial/Statements [28 items]
1902-1944

9. Financial Statements
1969-1974

10. File containing financial records, 1968-1987, including:
Bank Statements [Blaenpennal and Lledrod Lower Councils]
Cashed cheques [both councils]
5 cheque books
2 paying-in books

11. Bankers cheque book
1910-1938

12. Receipts for year 1973/1974

13. Receipt and Payment Account
March 1920-March 1945

14. Ffeil yn cynnwys cofnodion ariannol [hen sieciau, cyfrifennau bane]
1974-1991

15. Gohebiaeth Ariannol, hen sieciau, hen lyfrau siec a.y.b.
Financial correspondence including old cheques and cheque books
1990-1995

16. Gohebiaeth Ariannol
Financial correspondence
1992-1996


17-28. Correspondence
17. Box of correspondence, miscellaneous, including one folder of letters to and from Tregaron R.D.C.
1963-1973

18. Gohebiaeth: Gwasanaethau cyhoeddus
1976-1982

19. Gohebiaeth: Cyngor Sir, Cymdeithas Cynghorau Lleol Dyfed, Swyddfa Gymreig; Bwrdd Datblygu, Council for Protection of Rural Wales [yn cynnwys Rural Wales, 50 [1984] sy'n cynnwys rhai erthyglau am Geredigion]
1976-1982

20. Cyfyngder Cyflymdra; cysgod bws
1976-1988

21. Cysgod bws
1981-1986

22. Llwybrau cyhoeddus
1974-1981

23. Ffeil yn cynnwys [1] llythyron am 1-9 Brynwyre, Lledrod, 1989 [2] Etholiadau, 1974-1981 [3] cysgodfan Bws Tyncelyn 1988-1992 [4] llythyron amryfal 1984-1992 (was item 22)

24. Materion cynllunio, yn cynnwys Bronant Service Station
1975-1991

25. Llythyron amryfal, yn cynnwys gohebiaeth ynglyn a safle'r hen Co-op Blaenpennal
Various letters, including correspondence regarding the former Co-op Blaenpennal
1976-1995

26. Gohebiaeth ynglyn a Llwybrau Cyhoeddus a Thir Comin
Correspondence regarding Public footpaths and Common Land
1986-1995

27. Gohebiaeth ynglyn a'r Priffyrdd yn
Correspondence regarding Highways
Mostly 1987-1995

28. Gohebiaeth ynglyn a Festri Bronnant, hefyd cyflenwad Dwr a Thrydan
Correspondence regarding the Vestry at Bronnant, also the Water and Electricity supplies
1988-1993


29. Planning Applications

29. Ceisiadau Cynllunio
Planning Applications
1989-1996

30-35. Miscellaneous
30. Haden Best & Co. Calendar [Calendr ar gyfer cynghorau llywodraeth leol]
1937

31. Certificate presented by the Lords/Commissioners of the Admiralty to the civil parish of Lledrod Lower to commemorate the adoption of H.M.S. Tanatside, during Warship Week
1942

32. Map: Manor of Mevennith Exhibit 'B' registration of common land
1964

33. Crown Commissioners [tir comin, mapiau]
1963-1992

34. Crown Commissioners [tir comin, mapiau llythyron]
1963-1992

35. Local Council Administration by Charles Arnold-Baker
1975


Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu