Search

 
 

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/320: Chapel reports and miscellaneous


Acc. 942

Ref: ADX/320

Reference: [GB 0212] ADX/320
Title: Chapel reports and miscellaneous
Date(s): 1939 - 94
Level: Fonds
Extent: 39 items

Scope and Content

1-18. Adroddiadau, Blwyddlyfrau, Llawlyfrau.


1. Capel Llwynpiod.
1986

2. Seion, Aberystwyth.
1990-1991

3. Seion, Aberystwyth.
1991-1992

4. Eglwys Bresbyteraidd Cymru Henaduriaeth Gogledd Aberteifi.
1994

5. Eglwys Bresbyteraidd Cymru Blwyddlyfr Henaduriaeth de Aberteifi.
1994

6. Eglwys Bresbyteraidd Cymru Adroddiad Cymdeithasfa'r De.
1983

7. Eglwys Bresbyteraidd Cymru Y Gymdeithasfa yn y De.
1994

8. Capel Y Morfa, Aberystwyth.
1989

9. Capel Y Morfa, Aberystwyth.
1991

10. Y Tabernacl, Aberystwyth.
1989-1990

11. Y Tabernacl, Aberystwyth.
1991-1992

12. Y Tabernacl, Aberystwyth.
1992-1993

13.Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, adroddiad cyfarfodydd undeb Aberystwyth a'r cylch.
1955

14. Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, adroddiad cyfarfodydd undeb Aberystwyth a'r cylch.
1985

15.Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, cyfarfodydd Aberteifi a'r cylch, llawlyfr ymwelwyr a threfn y cyfarfodydd.
1969-1970

16. Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Y Cyfarfodydd Blynynddol, Aberystwyth a Gogledd Ceredigion.
1985

17. Llawlyfr Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Aberteifi a'r cylch. Braslun o Hanes Annibynwyr Gogledd Penfro a De Aberteifi.
1970

18. Cymanfaoedd Canu Gogledd Ceredigion, 1891-1991.
1991


19-26. Undeb Corawl Eglwysig Archddiaconaeth Aberteifi

19. Llyfr y Gwasanaethau Dwyfol Ynghyd a'r Gerddoriaeth i'w arfer yn y gwyliau corawl.
1939

20. Llyfr y Cantiglau, Salmau ac Enymau a ddewiswyd ar gyfer Gwyliau Corawl.
1985

21. Llyfr y Cantiglau, Salmau ac Enymau a ddewiswyd ar gyfer Gwyliau Corawl.
1987

22. Llyfr y Cantiglau, Salmau ac Enymau a ddewiswyd ar gyfer Gwyliau Corawl.
1989

23. Llyfr y Cantiglau, Salmau ac Enymau a ddewiswyd ar gyfer Gwyliau Corawl.
1990

24. Llyfr y Cantiglau, Salmau ac Enymau a ddewiswyd ar gyfer Gwyliau Corawl.
1992

25. Llyfr y Cantiglau, Salmau ac Enymau a ddewiswyd ar gyfer Gwyliau Corawl.
1993

26. Llyfr y Cantiglau, Salmau ac Enymau a ddewiswyd ar gyfer Gwyliau Corawl.
1994


27-39. Miscellaneous

27. Teledu a Llyfrau Anerchiad a draddodwyd i Annibynwyr Sir Aberteifi yn Horeb, Llandysul.
1970

28. Welsh Council of Labour: Report to the Annual Conference Aberystwyth.
1971

29. Plaid Cymru Cynhadledd/Conference, Aberystwyth. (Welsh and English)
1970

30. Farmers Union of Wales. Sixth Annual General Meeting, Aberystwyth.
1962

31. Cambrian Archaeological Association. Annual Meeting; Lampeter and district.
1972

32. Guide to the shrine of Llywelyn II, Cwm Hir Abbey. (Welsh and English)
n.d.

33. Aberaeron tourist guide.
c.1993

34. Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Dyffryn Teifi a'r Cylch: Celf a Chrefft a Gwyddoniaeth.
1981

35. Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Dyffryn Teifi a'r Cylch: Cymanfa Ganu o Enymau Modern a Thraddodiadol.
1981

36. Cyngerdd Mawrddog agor cronfa eisteddfod genedlaethol Cymru Aberystwyth.
1969

37. This Week; National Eisteddfod guide.
August 1992

38. Penglais Secondary School prospectus.
1991-1992

39. Ysgol Gyfun Penweddig Llawlyfr/Penweddig Secondary School Handbook.
1988
Website developed by Technoleg Taliesin
Gweinyddu