Tudalen Hafan / Home Page
Cysylltu �'r ArchifdyGellir cysylltu ag Archifdy Ceredigion trwy:

Bost
Archifdy Ceredigion
Hen Neuadd y Dref
Maes y Frenhines
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2EB

Ff�n: 01970 633697 neu 633698

e-bost:


Archifdy Ceredigion Archives
Cyngor Sir Ceredigion County CouncilFfurflen ymholiad sydyn

I'ch arbed rhag defnyddio eich rhaglen e-bost, os oes unrhyw gwestiwn yr hoffech ei holi, neu os hoffech gynnig sylwadau ar unrhyw agwedd o waith yr Archifdy, neu ar y wefan hon, mae croeso i chi gwblhau'r ffurflen isod. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn a/neu gyfeiriad fel y gallwn gysylltu â chi drwy ffôn neu bost os nad yw'ch cyfeiriad e-bost yn gweithio am ryw reswm. Ni wnawn fyth basio'ch manylion personol ymlaen at unrhyw un arall.
Enw
Rhif ffôn
Cyfeiriad
Testun
Neges
Eich cyfeiriad e-bost(gorfodol)
Cd diogelwch
Rhowch y nodau yn y delwedd uchod i mewn yma.

Cliciwch yma i ddangos cd gwahanol

  

Archifdy Ceredigion - diogelu'r gorffennol er lles y dyfodol
Admin