logo Archifdy Ceredigion

Mae'r Archifdy yn casglu ac yn cadw pob math o gofnodion am hanes Ceredigion, sef Sir Aberteifi gynt, ac yn trefnu bod y cofnodion hynny ar gael i'r cyhoedd.

GWEFAN CYMRAEG

The Archives collects, preserves and makes available to the public all sorts of records about the history of Ceredigion, which is the county formerly known as Cardiganshire.

ENGLISH WEBSITE

logo Ceredigion