Tudalen Hafan / Home Page

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/1164: Â‘Cof CymunedÂ’


Acc.2546Ref: ADX/1164

Reference: [GB 0212] ADX/1164
Title: Â‘Cof CymunedÂ’
Date(s): 2000
Level: Fonds
Extent: 1 volume

Scope and Content:
Cof Cymuned: Capel Seion, Rhydyfelin, Llanfarian, Blaenplwyf - casgliad o ffotograffau. Gol. Ann Ffrancon a Marian Delyth. Cyngor Cymuned Llanfarian, 2000. Cyhoeddwyd i ddathlu'r Milflwyddiant.

Cof Cymuned: Capel Seion, Rhydyfelin, Llanfarian, Blaenplwyf - a collection of photographs. Eds. Ann Ffrancon and Marian Delyth. Llanfarian Community Council 2000. Published to celebrate the Millennium]


Ceredigion Archives - 40 years of preserving the past for the future - and counting
Admin