Tudalen Hafan / Home Page

Archifdy Ceredigion Archives
ADX/541: Llyfrau amrywiol ar Ysgolion a Capeli


Acc.1380Ref: ADX/541

Reference: [GB 0212] ADX/541
Title: Llyfrau amrywiol ar Ysgolion a Capeli
Date(s): 1976-2002
Level: Fonds
Extent: 6 eitem

Scope and Content:
1. Rhydypennau 1876–1976: Cyflwynedig I blant ac athrawon Rhydypennau – ddoe a heddiw (llyfr am ysgol Rhydypennau)
March 1976

2. Hanes Capel Seion gan Y. Parch.D.J. Evans, Aberystwyth

3. Capel y Garn c.1793–1993 Nerys Ann Jones, Talybont
1993

4. Ysgol Llangynfelyn 1876–1976 golygydd J.R. Jones

5. Cof Gorau, Cof Llyfr: Casgliad o ddywediadau Ceredigion, Erwyd Howells, Aberystwyth
2001

6. Ffatri Ceulan: pamffled dwyieithog am yr ffatri olaf i gau yn Nhal-y-bont (bi-lingual pamphlet about the last woollen factory to close in Talybont)
c.2002
Ceredigion Archives - 40 years of preserving the past for the future - and counting
Admin