Tudalen Hafan / Home Page
Casgliad Ystad Hafod UchtrydCafodd casgliad yr Hafod ei ddarganfod mewn dwy gist metel ar lawr isaf swyddfa cyfreithwyr Rawson a Best, Leeds. Trosglwyddwyd y casgliad i berchnogion presennol y stad, y Comisiwn Coedwigaeth a adneuodd y casgliad i Archifdy Ceredigion, ynghyd â chofnodion a grëwyd ganddynt hwy yn y blynyddoedd diweddar.

Bellach, mae'r casgliad wedi'i ychwanegu i'r prif gatalog ar-lein. Gellir lawrlwytho'r holl atodlen fel ffeil .pdf (820 KB). Noder mai fersiwn sydd heb ei gywiro yw hwn; cafodd ffeil .html y catalog ei gwirio a chafodd ychydig fanylion eu golygu cyn iddynt gael eu lanlwytho.

Hefyd, caiff Casgliad Cyfeillion yr Hafod ei gadw yn Archifdy Ceredigion.


Archifdy Ceredigion Archives
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Archifdy Ceredigion - 40 mlynedd o ddiogelu'r gorffennol er lles y dyfodol - ac yn dal ati
Admin