Tudalen Hafan / Home Page
ADX/375: Daniel Harton Davies


Albwm lluniau yn cynnwys ffotograffau a manylion am brofiadau Uwch-sarsiant Daniel Harton Davies yn y rhyfel, gan gynnwys ei gyfnod mewn gwersyll carcharorion rhyfel yn Yr Almaen. Mae'n cynnwys llythyrau a anfonodd at ei wraig, Edyth Anna Davies, o dafarn yr Eagle, Stryd y Castell, Aberteifi. Fe briodon nhw ym 1915 a ganwyd eu mab, David Eldred, ym 1918.
Oddeutu 1914 - 1919

Lle bo'n briodol, sganiwyd yr eitemau ar y naill ochr a'r llall.

Os gallwch chi gynnig gwell esboniad ar gyfer unrhyw lun, fe fyddai'n braf clywed oddi wrthych. Hwyrach eich bod yn gwybod ym mha reng o'r fyddin yr oedd rhai o'r dynion, neu ym mha gatrawd?

Cliciwch ar y lluniau bach i gael gwybod beth ydynt.


ADX/375/1
ADX/375/1

ADX/375/1 reverse
ADX/375/1 reverse

ADX/375/2
ADX/375/2

ADX/375/3
ADX/375/3

ADX/375/4
ADX/375/4

ADX/375/5
ADX/375/5

ADX/375/6
ADX/375/6

ADX/375/7
ADX/375/7

ADX/375/8
ADX/375/8

ADX/375/9
ADX/375/9

ADX/375/10
ADX/375/10

ADX/375/10 reverse
ADX/375/10 reverse

ADX/375/11
ADX/375/11

ADX/375/12
ADX/375/12

ADX/375/13
ADX/375/13

ADX/375/14
ADX/375/14

ADX/375/15
ADX/375/15

ADX/375/16
ADX/375/16

ADX/375/17
ADX/375/17

ADX/375/18
ADX/375/18

ADX/375/19
ADX/375/19

ADX/375/20
ADX/375/20

ADX/375/20 reverse
ADX/375/20 reverse

ADX/375/21, layout of page
ADX/375/21, layout of page

ADX/375/21/1
ADX/375/21/1

ADX/375/21/2
ADX/375/21/2

ADX/375/21/3
ADX/375/21/3

ADX/375/21/4
ADX/375/21/4

ADX/375/21/5
ADX/375/21/5

ADX/375/21/6
ADX/375/21/6

ADX/375/21/7
ADX/375/21/7

ADX/375/21/8
ADX/375/21/8

ADX/375/21/9
ADX/375/21/9

ADX/375/21/10
ADX/375/21/10

ADX/375/22
ADX/375/22

ADX/375/23
ADX/375/23

ADX/375/24
ADX/375/24

ADX/375/25
ADX/375/25

ADX/375/26
ADX/375/26

ADX/375/27 page 1
ADX/375/27 page 1

ADX/375/27 page 2
ADX/375/27 page 2

ADX/375/27 page 3
ADX/375/27 page 3

ADX/375/28
ADX/375/28

ADX/375/29
ADX/375/29

ADX/375/30
ADX/375/30

ADX/375/31 page 1
ADX/375/31 page 1

ADX/375/31 page 2
ADX/375/31 page 2

ADX/375/31 page 3
ADX/375/31 page 3

ADX/375/31 page 4
ADX/375/31 page 4

ADX/375/32
ADX/375/32

ADX/375/33
ADX/375/33

ADX/375/34
ADX/375/34

ADX/375/36
ADX/375/36Archifdy Ceredigion Archives
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Archifdy Ceredigion - 40 mlynedd o ddiogelu'r gorffennol er lles y dyfodol - ac yn dal ati
Admin