Tudalen Hafan / Home Page

Archifdy Ceredigion Archives
MUSEUM COLLECTION


Acc. 2671


Ref: MUS/147 

Llyfrynnau a rhaglenni / Various booklets and programmes

MUS/147/1
Jiwbili Siloh Aberystwyth 1863-1913 (Capel Methodistaidd)

MUS/147/2
Siloh, Aberystwyth: Adroddiad Eglwysig yn cynnwys y Cyfrifon am 1943

MUS/147/3
Seilo, Aberystwyth: Adroddiad 1965

MUS/147/4
Eglwys Bresbyteraidd Cymru Gosen, Rhydyfelin: Adroddiad am y Flwyddyn 1970

MUS/147/5
Rhaglen Gymanfa Gerddorol, Y Tabernacl, Aberystwyth, Dydd Gwener y Groglith, Ebrill 10, 1936

MUS/147/6
Capel Sant Paul, Aberystwyth 1880-1992: Llawlyfr yr Oedfa Olaf, Sadwrn 29 Chwefror 1992

MUS/147/7
Hanes Eglwys Undodaidd Brondeifi, Llanbedr Pont Steffan 1874-1974 gan y Parch. D.J. Goronwy Evans

MUS/147/8
Holy Trinity Church, Aberystwyth: The First One Hundred Years 1886-1986

MUS/147/9
John Penry, Y Merthyr Cymreig. Published by Religious Tracts Society, London. 
No date; 19th c.


Ceredigion Archives - 40 years of preserving the past for the future - and counting
Admin