Tudalen Hafan / Home Page
Derbyniadau Diweddar


Mae dogfennau'n cyrraedd yr archifdy'n gyson, ac rydym wrth ein bodd yn eu derbyn! Os oes gennych ddogfen neu gasgliad yr hoffech ei adneuo, cysylltwch â ni.

Mae rhestr o'n derbyniadau diweddaraf yn ymddangos isod, a chaiff y rhestr ei diweddaru'n gyson. Mae'n cymryd peth amser i ni baratoi dogfennau ar gyfer y cyhoedd, felly mae'n bosibl na fyddwch yn gallu dod o hyd i'r eitemau ar y dudalen hon yn y casgliadau ar-lein. Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw beth a restrir isod, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dangosir 1 i 50 diweddaraf o 3738 cofnod. CyntafNesafOlaf Dangos pob un cofnod 

Further records of the Ceredigion Federation W.I. and branch records (Ref: W.I.)
Further records of the Women's Institute including those of the Ceredigion Federation, Llanilar W.I. Waunfawr W.I. Rhydypennau W.I. Cardigan W.I. and Llanddewi Brefi W.I. and examples of centenary (2015) branch programmes
Acc.No: 3765   Date of material:    Extent:    Access: Presumed open but check for DP issues Heb fod yn y catalog eto

Records of Ceredigion Museum (Ref: CSC/MUS/4-6 (TBC))
Visual diaries of events, newspaper articles, temporary exhibitions, display changes, restorations of objects etc.
Acc.No: 3764   Date of material:    Extent:    Access: TBC Heb fod yn y catalog eto

Aberystwyth photographs and advertisements (Ref: ADX/1659)
Copies of photographs and advertising material relating to shops and buildings in Aberystwyth, donated in memory of John Cecil Goodwin.
Acc.No: 3763   Date of material:    Extent:    Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Aberystwyth Silver Band poster (Ref: ADX/1478 addl)
Poster advertising 'A Grand Celebration Concert' by the Aberystwyth Silver Band at the Marine Hotel, Aberystwyth on 25 May 1983
Acc.No: 3762   Date of material: 1983   Extent: 1 item   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Hafod items (Ref: ADX/1658)
1. Llyfr/Book: Thomas Johnes o'r Hafod 1748-1816 gan Dafydd Jenkins, Caerdydd 1948
   
   2. Abstract of the title of Mr. John James Rennie to the Hafod Estate, Cardiganshire. 1947.

Acc.No: 3761   Date of material: 1947-48   Extent: 2 items   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Adroddiad Capel Blaenafon (Ref: ANC/86/6)
Adroddiad Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd Blaenafon am y flwyddyn 1947
Acc.No: 3760   Date of material: 1948   Extent: 1 eitem   Access: Agored Heb fod yn y catalog eto

The Miller family (Ref: ADX/800/4-5)
Further research relating to the Miller family of Llanbadarn Fawr and Aberystwyth
Acc.No: 3759   Date of material:    Extent:    Access:  Heb fod yn y catalog eto

Hanes Llandre a Bow Street (Ref: ADX/1657)
1. Teipysgrif: Hanes Llandre a Bow Street gan Eddie Jones
   
   2. Cwis am Bow Street a Llandre
   
   
   
   [Typescript: History of Llandre and Bow Street by Eddie Jones, and quiz about the area]

Acc.No: 3758   Date of material:    Extent:    Access:  Heb fod yn y catalog eto

Maritime Wales (Ref: ADX/1656)
Book: Maritime Wales in the Middle Ages 1039-1542 by Ken Lloyd Gruffydd.
   
   Bridge Books, 2016

Acc.No: 3757   Date of material: 2016   Extent: 1 vol   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

The Salmon family of Goodwick, Pembs. (additional) (Ref: ADX/1643 addl)
Certificates relating to the career of Evelyn Salmon-Wasowska
Acc.No: 3756   Date of material: 1960s mostly   Extent: 8 items   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Cylch Meithrin Aberystwyth (Ref: DSO/133)
Hanes Cylch Meithrin Aberystwyth 1959 ymlaen: llyfr cofnodion, lluniau, llythyrau)
Acc.No: 3755   Date of material: 1959 onwards   Extent:    Access: DP issues Heb fod yn y catalog eto

Great War certificate (Ref: ADX/1655)
Framed certificate presented by the residents of Llanfihangel [Geneu'r Glyn], Penygarn and Bow Street, acknowledging the service of John James Jones, Darren Villa, in the Great War.
Acc.No: 3754   Date of material: post-1918   Extent: 1 item   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Cardiau aelodaeth & biliau / Membership cards and bills (Ref: ADX/1654)
Cardiau aelodaeth Sefydliad y Merched Llanilar, biliau siopau, cardiau aelodaeth Cwrdd Plant Bro Ystwyth
Acc.No: 3752   Date of material: 1939-1995   Extent:    Access: Agored/open Heb fod yn y catalog eto

Read family papers (Ref: ADX/1653)
Read family collection: papers, photographs, letters, artefacts.
Acc.No: 3751   Date of material: Mostly early 20th c   Extent: 2 boxes   Access: TBC (some DP issues) Heb fod yn y catalog eto

Family papers of the Watkins, Trubshaw and Whitehouse families (Ref: ADX/1652)
Family papers of the Watkins, Trubshaw and Whitehouse families and associated material collected by the late Canon William Watkins (1936-2018) of Nant-yr-Arian, Llanbadarn Fawr
Acc.No: 3750   Date of material: 19th - 20th century ? Subject to review.   Extent: 3 boxes ?   Access: Open but some DP restrictions may apply Heb fod yn y catalog eto

Family papers and research notes relating principally to Llanddewi Aberaerth (Ref: ADX/1649)
Folders of material relating to the Glynarth Woollen Mill 'Y Glyn' and Felindre Mill ' Y Felin' at Aberarth ( Rowland and Hugh Pugh and family ), the nautical part of the family from Pendre, Aberarth, also Parclleder, Neuaddlwyd ( Aberaerth ) and Garden Cottage
Acc.No: 3749   Date of material: 19th-20th century   Extent: 5 folder + O/S items   Access: open Heb fod yn y catalog eto

Deeds relating to Goginan (Ref: ADX/1648)
Three deeds relating to properties in Goginan, parish of Llanbadarn Fawr
Acc.No: 3748   Date of material: 1857, 1890, 1891   Extent: 3 deeds   Access: open Heb fod yn y catalog eto

Morgan family of Ffinant Isaf, Alltyblaca and Llanarth (Ref: ADX/1647)
Family history research by Iris Coldrey (nee Morgan): Morgan family, Ffinant Isaf, Alltyblaca and Llanarth, and others.
Acc.No: 3747   Date of material:    Extent:    Access: TBC Heb fod yn y catalog eto

Llyfr lloffion Eisteddfod Aberystwyth scrapbook (Ref: MUS/176/2)
Llyfr lloffion Eisteddfod Aberystwyth scrapbook.
Acc.No: 3746   Date of material: 1952   Extent: 1 eitem/item   Access: Agored/open Heb fod yn y catalog eto

Family photographs and certificates (Ref: ADX/1646)
Family photographs and certificates relating to the family of William Evans (Tower Hill and Rhydyceir, Capel Dewi) and his stepsisters, Mary, Margaret, Rachel, and Elizabeth Ellen Davies.
Acc.No: 3745   Date of material: 1890s-1920s approx   Extent:    Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Evan Jones, Ffrwdwenith Uchaf (Ref: ADX/1614 addl)
Llawysgrifau Evan Jones, Ffrwdwenith Uchaf, Aberporth.
Acc.No: 3744   Date of material:    Extent:    Access:  Heb fod yn y catalog eto

David Lewis, mariner (Ref: MUS/463)
Papers relating to the career of David Lewis, mariner of Pencestyll, Sarnau
Acc.No: 3743   Date of material:    Extent: 1 file   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

The Strand Drapery Stores (Ref: MUS/462)
Printed paper bag for Morley Stockings from The Strand Drapery Stores, Aberystwyth owned by Lewis J. Morgan.
Acc.No: 3742   Date of material: c. 1930s-1940s   Extent: 1 item   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

David Davies, Mariner (Ref: MUS/461)
Papers relating to the career of David Davies, mariner (b. 1848, Borth)
Acc.No: 3741   Date of material: 1870-1895   Extent:    Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Cofrestrau a chofnodion plwyf - Parish and parochial records (Ref: PR/SIL; PR/LAM; CPR/SIL; CPR/LAM)
Cofrestr bedyddiadau Silian baptism register 1964-2013
   
   
   
   Cofrestr bedyddiadau Llanbedr-Pont-Steffan / Lampeter baptism register 1937-2015
   
   
   
   Cofrestr priodasau Llanbedr-Pont-Steffan / Lampeter marriage register 1971-1991
   
   
   
   Cofrestr claddedigaethau Llanbedr-Pont-Steffan / Lampeter burials register 1968-2011
   
   
   
   Cofrestr gwasanaethau Silian services register 2006-3017
   
   
   
   Rhestr eiddo eglwysi Llanbedr Pont Steffan (St. Pedr ac eglwysi Maestir a Phentrebach) / Inventory of Lampeter churches (St. Peter, Maestir and Pentrebach) 1932

Acc.No: 3740   Date of material: 1932-2017   Extent: 6 eitem / items   Access:  Heb fod yn y catalog eto

Merched y Wawr Beulah (ychwanegol) (Ref: DSO/33/7)
Cofnodion ychwanegol Merched y Wawr, Cangen Beulah (2 ffeil cofnodion)
Acc.No: 3739   Date of material:    Extent: 2 ffeil   Access: i'w cadarnhau Heb fod yn y catalog eto

Llanilar, Talybont, and Llanwenog WI (Ref: D/WI/LIR; D/WI/TLB; D/WI/LWE)
Further records of the Llanilar, Talybont, and Llanwenog branches of the Women's Institute
Acc.No: 3738   Date of material:    Extent:    Access: TBC Heb fod yn y catalog eto

New Quay Cinema Posters (Ref: ADX/1645)
2 posters advertising films to be shown at the New Quay Cinema in weeks commencing 3rd July and October 2nd [1959?]. Includes 'Carry on Nurse' 'Raw Wind in Eden' 'Sea of Sand' and many others.
Acc.No: 3736   Date of material: 1959?   Extent: 2 items   Access: open Heb fod yn y catalog eto

Rheolau i'w cadw gan Gymdeithas Gyfeillgar Newydd Llannon (Ref: DSO/168)
Rheolau i'w cadw gan Gymdeithas Gyfeillgar Newydd Llannon, Cyfansoddedig o drigolion Plwyf Llansatffraed, a'r lleoedd Cymydogaethol, yn Swydd Aberteifi, A ddechreuwyd yn Nhy John Thomas, Commercial Inn, Llannon, Ionawr 1af, 1859
Acc.No: 3735   Date of material: 1859   Extent: 1 volume   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Cofnodion Capel Blaenafon (Bontnewydd) Chapel records (Ref: ANC/86/1-5)
Cofnodion Capel Methodistiaid Calfinaidd Blaenafon
   
   1. Cofrestr eglwysig 1903-1952
   
   2. Rhestr o aelodau 1937-1971
   
   3. Rhestr o aelodau 1972-1995
   
   4. Llyfr y Trysorydd 1954-1995
   
   5. Llyfr Casgliad y Weinidogaeth 1936-1966

Acc.No: 3734   Date of material: 1903-1995   Extent: 5 cyfrol / vols   Access:  Heb fod yn y catalog eto

Sewage disposal scheme at Talybont, Borth etc. (Ref: DB/112)
File labelled 'Aberystwyth Rural District Council, Proposed Sewerage and Sewage Disposal Scheme at Talybont, [Borth, Taliesin and Tre'rddol extension]' containing letters, reports, maps, plans and other material relating to the scheme. This file appears to originate with Gwynedd River Authority who were most likely involved because of potential or actual discharge into the Dyfi but arrived via Dwr Cymru/Welsh Water, Bangor office
Acc.No: 3733   Date of material: 1957-1973   Extent: 1 file   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Photographs of railways (Ref: ADX/1644)
B/W prints by JC Hillmer mounted on album pages.
   
   1a. Vale of Rheidol Railway pulled by loco 'The Welsh Dragon' leaving Aberystwyth for Devil's Bridge. 15 June 1985
   
   1b. Diesel locomotive 37167 in Aberystwyth. 15 June 1985
   
   2a. Double-headed train pulled by 37182 and 37167, just arrived at Aberystwyth from Euston. 15 June 1985
   
   2b. Locomotives 37182 and 37167 (wagons now decoupled) at Aberystwyth station. 15 June 1985
   
   3a. Six-car DMU crosses the Dyfi viaduct approaching Dyfi Junction station. 15 June 1985
   
   3b. Euston-Aberystwyth train pulled by 37256 at Borth. 15 June 1985
   
   4a. 'Hybrid' set 156413 and 153322 at Aberystwyth station. 12 August 1992
   
   4b. unused
   
   5a. Aberystwyth station, 150127 with Centro 1310 service to Birmingham. 37418 stands locked out having brought in the oil train from Stanlow. 21 April 1993
   
   5b. 37418 stands in [Aberystwyth] station having brought in the oil train from Stanlow and will return with the empties. This train close to cessation. 21 April 1993

Acc.No: 3732   Date of material: 1985-1993   Extent: 9 photographs   Access:  Heb fod yn y catalog eto

The Salmon family of Penwern, Newport, Pembs. (Ref: ADX/1643)
Various documents relating to the Salmon family from Penwern, Newport, Pembs. Bibles with dedications; national registration cards; bank books; bills and receipts; correspondence relating to property.
Acc.No: 3731   Date of material: 1897 onwards   Extent: 1 box   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Mr. Meurig on his motorcycle (Ref: ADX/1651)
Modern print of old photograph depicting Mr. Meurig astride the motorcycle he invented ('Meurig Cycle'), registration number EJ100, with a female passenger riding pillion; she is seated sideways.
Acc.No: 3730   Date of material:    Extent: 1 item   Access: Open/agored Heb fod yn y catalog eto

A Lampeter Family Story / Hanes Teulu o Lambed (Ref: ADX/1642)
Booklet / Llyfryn
   
   A Lampeter Family Story 1870-1971: Newspapers & Nurseries; Religion & Railways; Politics & Plants
   
   Hanes Teulu o Lambed 1870-1971
   
   Papurau newydd a Gerddi; Crefydd a Rheilffyrdd; Gwleidyddiaeth a Phlanhigion
   
   by/gan Richard Rhys O'Brien
   
   Lampeter Museum / Amgueddfa Llambed

Acc.No: 3729   Date of material: 2018   Extent: 1 item/eitem   Access: Open/Agored Heb fod yn y catalog eto

The Story of Dentistry (Ref: MUS/460)
Pamphlet: The Story of Dentistry by R. Lucock Wilson. Published by Unilever Ltd.
Acc.No: 3728   Date of material: 1956   Extent: 1 vol   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

British Railways and the Trade Unions 1825-1975 (Ref: MUS/459)
British Railways and the Trade Unions 1825-1975 with special reference to Wales
Acc.No: 3727   Date of material:    Extent:    Access:  Heb fod yn y catalog eto

MA dissertation on Aberystwyth castle and town (Ref: MUS/458)
MA dissertation on Aberystwyth castle and town by Elizabeth Edwards
Acc.No: 3726   Date of material: c. 1910   Extent:    Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Receipt from David Davies, Aberystwyth (Ref: MUS/457)
Receipt from David Davies, Aberystwyth
Acc.No: 3725   Date of material:    Extent:    Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Cambrian News cutting (Ref: MUS/456)
Cutting from Cambrian News relating to Town Council elections 1898 and 'the new railway'
Acc.No: 3724   Date of material: 1898   Extent:    Access:  Heb fod yn y catalog eto

CND / Greenham Common posters (Ref: MUS/455)
CND / Greenham Common posters
Acc.No: 3723   Date of material:    Extent:    Access:  Heb fod yn y catalog eto

Newspaper cuttings re railway history and other items (Ref: MUS/454)
Newspaper cuttings re railway history and other items
Acc.No: 3722   Date of material:    Extent:    Access:  Heb fod yn y catalog eto

J. Lloyd Lewis advertisements (Ref: MUS/73)
Three reprints of advertisements for J. Lloyd Lewis, Pharmacist, Aberaeron
Acc.No: 3721   Date of material:    Extent: 3 items   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Chief Engineer's papers (Ref: MUS/68)
Papers of a ship's engineer
Acc.No: 3720   Date of material:    Extent:    Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Quarry regulations and receipts (Ref: MUS/8)
Quarry regulations in Welsh and English and receipts from John Jones, Queen's Road, Aberystwyth
Acc.No: 3719   Date of material:    Extent:    Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Apprenticeship indenture (Ref: MUS/5)
Apprenticeship indenture of Lewis Picton Davies
Acc.No: 3718   Date of material: 1907   Extent: 1 item   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Papurau Mynediad i Bawb, prosiect cymunedol Talybont (Ref: ADX/1641)
Papurau Mynediad i Bawb, prosiect cymunedol Talybont, a gronnwyd gan arweinydd y prosiect ar ran Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr.
   
   
   
   Papers for Access for All, a Talybont Ceulanamaesmawr community project, accumulated by the project leader.

Acc.No: 3717   Date of material: 1998-2000   Extent: 1 ffeil/file   Access: TBC Heb fod yn y catalog eto

Explore Your Archive 2017 / Archwilio Eich Archif 2017 (Ref: CSC/RO/3)
Items relating to Making History / Creu Hanes, the Explore Your Archive 2017 campaign and event in Ceredigion Archives. Includes some artefacts and electronic items.
Acc.No: 3716   Date of material: 2017   Extent:    Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Aberystwyth Alumni (Ref: ADX/1640)
Modern postcards reproducing period photographs of alumni/alumnae of University College Aberystwyth. Published by Aberystwyth University Archives c. 2017
   
   1. Iris de Freitas Brazao, who studied law and jurisprudence at Aberystwyth 1918-1923 and became the first woman to practise law in the West Indies. Ms Brazao is depicted formally, wearing a university gown.
   
   2. Louise Pattrick (nee Davies), first female student at UCW Aberystwyth, 1884-1886. Formal portrait taken in later years, probably c. 1920s or a little earlier
   
   3. Mary Louisa Carter, first woman to graduate from UCW Aberystwyth, 1888. Possibly a graduation picture with academic gown and morar board.

Acc.No: 3715   Date of material: 2018   Extent: 1 item   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Silvograph (Ref: ADX/1639)
Book: Silvograph: Arthur Cheetham 1865-1937, Pioneer Film-Maker. By Philip Lloyd.
   
   Gwasg Carreg Gwalch, 2018
   
   
   
   Arthur Cheetham was a cinema proprietor in botrh Rhyl and (later) Aberystwyth.

Acc.No: 3714   Date of material: 2018   Extent: 1 vol   Access: Open Heb fod yn y catalog eto

Dangosir 1 i 50 diweddaraf o 3738 cofnod. CyntafNesafOlaf Dangos pob un cofnod 

Archifdy Ceredigion - 40 mlynedd o ddiogelu'r gorffennol er lles y dyfodol - ac yn dal ati
Admin